• สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2564

  • โรคถุงลมโป่งพองในยุคสมัยโควิด-19

  • สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2564

  • การใช้ออกซิเจนอัตราไหลสูงในหอผู้ป่วยโควิด

  • คำแนะนำการรักษาปอดอักเสบโควิด-19

  • การทดสอบภาวะออกซิเจนต่ำในเลือดขณะออกกำลังด้วยการลุกนั่งในผู้ป่วยโควิด-19

  • สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ​ เรื่อง วิกฤตสุขภาพจากโควิด-19

  • สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มีนาคม 2564

  • สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2564

  • สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง ร่วมมือร่วมใจต้านภัยโควิด-19

สารจากนายกสมาคม

รศ.นพ.นิธิพัตน์ เจียรกุล
ติดตามอ่านได้ ที่นี่

สมาคมอุรเวชช์ฯ on Instagram

thoracicsocietythai

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Thoracic Society of Thailand under Royal Patronage.
มุ่งมั่นเพื่อสุขภาวะปอด • Committed to Lung Health


บทความเนื่องในวันถุงลมโป่งพองโลก (World COPD Day) 17 พฤศจิกายน เรื่อง โรคถุงลมโป่งพองในยุคสมัยโควิด-19 โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านบทความได้ที่ thoracicsocietythai.org และ facebook page @thoracicsocietythailand
❓ปุจฉา: อุปกรณ์ที่ ❓ปุจฉา: อุปกรณ์ที่ใช้ให้ออกซิเจนที่บ้านต้องระมัดระวังอะไรบ้าง? 💡วิสัชนา: อุปกรณ์ที่ใช้มีสองกลุ่มคือ ถังออกซิเจน และเครื่องผลิตออกซิเจน โดยถังออกซิเจนที่ใช้ทางการแพทย์จะมีสีเขียว ส่วนใหญ่จะเป็นถังเหล็กบรรจุในรูปก๊าซ มีขนาดใหญ่ ส่วนที่เป็นถังขนาดเล็กบรรจุในรูปออกซิเจนเหลวจะใช้ได้นานกว่าแต่มีราคาแพง ที่หัวถังจะมีวาล์วปรับและตรวจสอบแรงดัน เวลาใช้ต้องต่อกับอุปกรณ์ควบคุมอัตราไหลและกระบอกใส่น้ำสะอาดสำหรับให้ความชุ่มชื้น แล้วจะต่อเข้ากับสายให้ออกซิเจนซึ่งมีสายเสียบเข้ารูจมูกทั้งสองข้างและคล้องกับศีรษะหรือคล้องใบหูจนกระชับ ต้องระมัดระวังไม่ให้มีประกายไฟในบริเวณใกลเคียง และต้องระวังไม่ให้ถังล้มเพราะถ้าวาล์วหัวถังหลุดจะเกิดแรงดันให้ถังพุ่งตัวไปอย่างแรง สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนโดยใช้ไฟฟ้า ควรเลือกที่ผ่านการรับรองจาก อย. ใช้ขนาดผลิตได้อย่างน้อย 5 ลิตรต่อนาที โดยควบคุมกำลังผลิตขณะเปิดใช้สูงสุดที่ 5 ลิตรต่อนาทีให้ได้ความเข้มข้นของออกซิเจนคงที่ระหว่าง 82-96% และมีสัญญาณเตือนถ้าค่าลงไปต่ำกว่า 82% เพราะแสดงถึงการได้เวลาซ่อมเครื่อง #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covidinfo #covidthailand
❓ปุจฉา: การใช้ออกซ ❓ปุจฉา: การใช้ออกซิเจนที่บ้านที่ระวังอะไรบ้าง 💡วิสัชนา: อย่างแรกเลยคือต้องใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น หรือตามที่แพทย์ที่รับผิดชอบการรักษาที่บ้านเป็นผู้แนะนำ การใช้ออกซิเจนโดยไม่มีข้อบ่งชี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อของอวัยวะสำคัญ เนื่องจากระดับออกซิเจนในเนื้อเยื่อที่สูงเกินไปจะทำให้เกิดอันตรายในระยะยาวต่อเนื้อเยื่อนั่นเอง เมื่อมีข้อบ่งชี้แพทย์จะแนะนำให้ใช้ออกซิเจนภายใต้การติดตามใกล้ชิดด้วยการวัดแซต โดยเริ่มต้นให้ออกซิเจนในอัตราไหล 3 ลิตรต่อนาที มีเป้าหมายว่าหลังให้ไปแล้ว 5-10 นาที จะวัดแซตได้อยู่ระหว่าง 94-96% ถ้าได้ค่าน้อยกว่าหรือมากกว่านั้น ให้ปรับอัตราการไหลเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละ 1 ลิตรต่อนาที แล้วทำการวัดซ้ำอีก 5-10 นาทีถัดไปและปรับจนได้เป้าหมาย ถ้าเพิ่มอัตราไหลไปจนถึง 5 ลิตรต่อนาทีแล้ว ยังไม่สามารถวัดแซตได้มากกว่า 92% ให้ทดลองนอนคว่ำ วึ่งจะทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซดีขึ้น ถ้านอนคว่ำพักหนึ่งแล้วยังวัดค่าได้น้อยกว่า 92% ต้องรีบติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบหรือรีบนำส่งโรงพยาบาล #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covidinfo #covidthailand
❓ปุจฉา: ในกรณีรักษ ❓ปุจฉา: ในกรณีรักษาโรคโควิด-19 ที่บ้านจะมียาต้านไวรัสอะไรบ้าง? 💡วิสัชนา: ในกรณีที่ไม่พบว่าเกิดปอดอักเสบในตอนแรก หรือยังไม่ได้ตรวจเอกซเรย์ปอด ยาฟ้าทะลายโจรในรูปแบบและขนาดที่โรงพยาบาลแนะนำ สามารถช่วยลดปริมาณไวรัสลงได้ และช่วยยับยั้งการเกิดปอดอักเสบหรือช่วยลดความรุนแรงของปอดอักเสบได้นยสามารถช่วยลดปริมาณไวรัสลงได้ และอาจช่วยยับยั้งการเกิดปอดอักเสบหรือช่วยลดลความรุนแรงของปอดอักเสบได้ สำหรับคนที่มีโรคตับอยู่ก่อนต้องระมัดระวังการใช้ยาฟ้าทะลายโจรด้วย แต่ถ้าตรวจพบว่าเกิดปอดอักเสบขึ้นแล้วแพทย์จะให้ยาฟาวิพิราเวียร์ทดแทน เพราะถ้าให้ยาสองชนิดนี้ร่วมกันจะเกิดตับอักเสบได้ง่ายขึ้นยาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาที่ปลอดภัยเมื่อใช้ในขนาดที่แพทญ์แนะนำ ผลข้างเคียงที่พบน้อยแต่มีความสำคัญที่ต้องให้หยุดยา คือ ตับอักเสบและหัวใจเต้นผิดจังหวด สำหรับยาที่ยังอยู่ในช่วงทดลองว่าอาจมีฤทธิ์ลดไวรัสหรือชะลอการอักเสบของปอดได้แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง เช่น ไอเวอร์เมคติน หรือ ฟลูวอกซามีน หรือ บูเดโซไนด์ชนิดพ่นสูด ต้องใช้อย่างระมัดระวังภายใต้การดูแลใกล้ชิดของแพทย์ #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covidinfo #covidthailand
❓ปุจฉา: การวัดแซดม ❓ปุจฉา: การวัดแซดมีประโยชน์อย่างอื่นอีกหรือไม่? 💡วิสัชนา: เมื่อพบว่าเป็นปอดอักเสบโควิดแล้ว แพทย์จะพิจารณาว่าวัดแซดในขณะอยู่นิ่งได้เท่าไร ถ้าพบว่ามีค่าตั้งแต่ 95% ลงไป หรือ ถ้ามีค่าตั้งแต่ 96% ขึ้นไป แต่ลดลงอย่างน้อย 3% เมื่อออกแรงโดยเดินเร็ว ๆ ราว 3 นาที หรือลุกนั่งซ้ำ ๆ ติดต่อกันราว 1 นาที แสดงว่าการแลกเปลี่ยนก๊าซของปอดผิดปกติมาก จำเป็นต้องให้ยาต้านการอักเสบเพื่อปรับสมดุลภูมิคุ้มกันตอบสนองของร่างกายให้พอเหมาะ ด้วยการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ซึ่งจะเป็นเดกซาเมธาโซนหรือเพรดนิโซโลนก็ได้ โดยจะให้ยาฟาวิพิราเวียร์คู่กับสเตียรอยด์นี้ไปนาน 10 วัน สำหรับคนที่มีโรคเบาหวานชนิดควบคุมได้ยากหรือมีปัญหาอาเจียนเป็นเลือดเพิ่งหายไม่นานต้องแจ้งแพทย์เพราะอาจเกิดอันตรายจากการได้รับยาสเตียรอยด์ ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้วัดแซดมักใช้จับที่ปลายนิ้ว ส่วนใหญ่เป็นนิ้วชี้ ควรเป็นเครื่องมือชนิดที่ทางโรงพยาบาลจัดส่งให้หรือชนิดที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นิ้วที่ใช้วัดต้องไม่มีการผิดรูปหรือทาสีเล็บหนามาก และขณะวัดมือและนิ้วต้องอยู่นิ่งไม่แกว่งไปมา #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covidinfo #covidthailand
❓ปุจฉา: แพทย์วินิจ ❓ปุจฉา: แพทย์วินิจฉัยปอดอักเสบโควิดได้อย่างไรและเราจะสังเกตตัวเองที่บ้านได้ไหม 💡วิสัชนา: แพทย์จะอาศัยประวัติการมีไข้ ไอ หายใจเหนื่อย ประกอบกับการพบฝ้าขาวในเอกซเรย์ปอด สำหรับผู้ที่สังเกตอาการของตัวเองอยู่ที่บ้าน ทั้งที่รู้ว่าติดโควิดแล้วแต่แพทย์รักษาตัวเองนอกโรงพยาบาลหรือเป็นผู้มีความเสี่ยงแต่ยังไม่ได้ตรวจ หากมีอาการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ท่านอาจเกิดปอดอักเสบโควิดแล้วคือ • ไข้เกิด 38.5 องศา เป็นเวลา 2 วัน หรือ • หายใจเหนื่อยหรือหายใจเร็วกว่า 22 ครั้งต่อนาที หรือ • เจ็บหน้าอกเวลาสูดหายใจลึกหรือเวลาไอ เมื่อแพทย์วินิจฉัยได้แล้วว่าเป็นปอดอักเสบแพทย์จะเริ่มให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ และส่วนใหญ่จะให้รักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออาจให้รักษานอกโรงพยาบาลได้ถ้าเราแข็งแรงดีและดูแลตัวเองได้ จากนั้นจึงประเมินว่าปอดอักเสบมีความรุนแรงต้องให้ออกซิเจนร่วมรักษาด้วยหรือไม่ โดยพิจารณาจากการวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนจากจังหวะการเต้นของชีพจร (oxygen saturation from pulse oximetry ซึ่งต่อไปจะเรียกย่อว่า วัดแซด) ซึ่งถ้าในขณะอยู่นิ่งมีค่าตั้งแต่ 94% ลงไปจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนเสริม #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covidinfo #covidthailand
❓ปุจฉา: ระยะเวลากา ❓ปุจฉา: ระยะเวลาการเกิดปอดอักเสบยาวนานแค่ไหนและแพทย์รักษาอย่างไร 💡วิสัชนา: ในช่วงสัปดาห์แรกของการติดเชื้อ จะเกิดปอดอักเสบได้ตั้งแต่ 3-5 วันเป็นต้นไป ลักษณะจะคล้ายปอดอักเสบจากการติดเชื้ออื่น เมื่อเข้าสัปดาห์ที่สองจะเกิดปอดอักเสบได้อีกระลอกจากภาวะภูมิคุ้นกันมากเกินไป ซึ่งมักจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและมีการเสียชีวิตตามมา และถ้าผ่านไปถึงสัปดาห์ที่สาม อาจเกิดปอดอักเสบอีกแบบหนึ่งจากการที่ร่างกายพยายามฟื้นฟูปอด ในผู้ป่วยแต่ละรายอาจเกิดปอดอักเสบหลายชนิดคาบเกี่ยวกันได้ โดยที่เชื้อสายพันธุ์เดลตาจะทำให้เกิดปอดอักเสบทุกระยะเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์แอลฟา หลักการรักษาคือ การให้ยาต้านไวรัสในช่วงแรก โดยพิจารณาให้ยารักษาสมดุลภูมิต้านทางของร่างกายร่วมด้วยในรายที่มีอาการรุนแรง และเมื่อเข้าระยะสุดท้ายจึงเป็นการให้ยาต้านการอักเสบร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ทั้งในระหว่างการรักษาทั้งสามระยะ สิ่งที่สำคัญคือการให้ออกซิเจนเมื่อมีข้อบ่งชี้ เริ่มจากออกซิเจนในอัตราไหลต่ำ ตามด้วยออกซิเจนในอัตราไหลสูง (ไฮโฟลว์ และสุดทางที่การใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่มีน้อยรายที่ได้ไปต่อด้วยการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (เอคโม) #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covidinfo #covidthailand
❓ปุจฉา: ไวรัสโควิด ❓ปุจฉา: ไวรัสโควิดต่างจากเชื้อทั่วไปที่เป็นสาเหตุของปอดอักเสบตรงไหน? 💡วิสัชนา: เจ้าไวรัสตัวนี้นอกจากจะทำให้เกิดปอดอักเสบเช่นเดียวกับเชื้อโรคอื่นแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้ทำงานอย่างรุนแรงเพื่อต่อต้านการเพิ่มจำนวนของไวรัส แม้เมื่อเทียบกันแล้วอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุปอดอักเสบบางชนิด แต่เนื่องจากเชื้อนี้ถูกกำจัดไปจากร่างกายมนุษย์ได้ยาก จึงทำให้ภาวะภูมิคุ้มกันมากเกินไปของร่างกายเรานี้แสดงออกอยู่เป็นเวลานานกว่าเชื้ออื่น ส่งผลให้มีการสูญเสียหน้าที่การทำงานของระบบการหายใจเป็นหลัก และตามมาด้วยการทำงานบกพร่องของระบบร่างกายอื่นตามมาได้ นอกจากนั้นเชื้อนี้ยังมีความสามารถในการรุกล้ำเส้นเลือดทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ และเกิดการขาดเลือดของอวัยวะสำคัญ ๆ ตามมา #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covidinfo #covidthailand
❓ปุจฉา: ปอดอักเสบโ ❓ปุจฉา: ปอดอักเสบโควิดพบได้มากน้อยแค่ไหนและมีความสำคัญอย่างไร? 💡วิสัชนา: เชื้อไวรัสโคโรนา-2019 มีความชื่นชอบระบบการหายใจของมนุษย์เป็นพิเศษ โดยมีคุณสมบัติการทะลุทะลวงลงไปถึงแขนงหลอดลมฝอยและถุงลมปอดได้ง่าย ทำให้ผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดเกิดปอดอักเสบมากบ้างน้อยบ้างตามแต่จะตรวจพบด้วยวิธีการใด แต่จะมีผู้ป่วยราว 50% เกิดปอดอักเสบที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยมี 5% ที่ปอดอักเสบรุนแรงจนถึงวิกฤต ทั้งนี้มีผู้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 2% ซึ่งนำไปสู่อัตราการเสียชีวิตที่ 1% #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covidinfo #covidthailand
คำแถลงสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง “การใช้เครื่องมือแพทย์ในสถานการณ์วิกฤตจากโรคโควิด-19” สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้างขณะนี้ ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยล้นเกินศักยภาพที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเตรียมไว้รองรับ และส่งผลให้ในบางโรงพยาบาลขาดเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นชั่วคราว โดยเฉพาะเครื่องไฮโฟลว์ ปัจจุบันได้มีสถาบันอุดมศึกษาสองแห่ง ทำการวจัยและพัฒนาเครื่องไฮโฟลว์ขึ้นสำหรับใช้งานภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต และได้มีการเผยแพร่การใช้เครื่องมือนี้สู่สาธารณะเพื่อการนำไปใช้กับผู้ป่วยปอดอักเสบโควิด สมาคมอุรเวชช์ฯ ในฐานะองค์กรของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจ มีความห่วงใยในการเร่งการนำไปใช้โดยไม่ผ่านการทดลองและรับรองโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือนี้ไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่หรืออาจเกิดอันตรายขึ้นได้ จึงขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งดำเนินการตรวจยืนยันผลการใช้งานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย โดยสมาคมฯ​ ยินดีเข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าว #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covidthailand #covidcrisis #hfnc #highflownasalcannula
แม้แพทย์จะเก่งกาจเชี่ยวชาญเพียงใด ก็ไม่อาจจะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่ได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทีมพยาบาลผู้เข้มแข็ง ขณะนี้ทางโรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่ง (พลังแผ่นดิน, ราชทัณฑ์) ต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นอย่างมาก หากพยาบาลท่านใดมีประสบการณ์และทักษะในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม และมีจิตอาสาช่วยพวกเรา สามารถเข้ากลุ่มเพื่อร่วมอุดมการณ์กับเราได้ ผ่านทาง qr code ที่โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ แล้วเราจะผ่านวิฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covidcrisis #covidthailand #covidcrisisthailand
เพื่อสร้างความสะดวกให้กับทีมบุคลากรอาสาสมัครในการเข้าร่วมทำงานที่โรงพยาบาลสนาม ทางสมาคมขอสร้างกลุ่ม open chat สำหรับติดต่อประสานงานเอาไว้นะครับ หากแพทย์และพยาบาลท่านใดสนใจเข้าร่วมทีมทำงานที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน (มงกุฎวัฒนะ) และโรงพยาบาลสนามราชทัณฑ์ เข้าร่วมกลุ่มได้ผ่านทาง link shorturl.at/oqAW8 หรือสแกน QR code ขอขอบคุณแพทย์และพยาบาลทุกท่านสำหรับความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้ครับ เราจะผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน
แม้วิธีการนำเสนอข้อมูลจะเปลี่ยนไป แต่ความน่าตกใจยังคงเดิม ข้อมูลเผยแพร่จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรมประชาสัมพันธ์ ชูประเด็นเน้นยอดผู้หายป่วยแทนจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ แม้จะดูเหมือนทำให้ใจชึ้นได้มากขึ้น แต่หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลจากเมื่อวานนี้ (22 พค 2564) จะพบว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ยังคงสูง และจำนวนผู้หายป่วยในวันนี้กลับน้อยลงกว่าเมื่อวาน นั่นหมายความว่าจำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์นั้นมีจำนวนสะสมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก ขอให้ทุกท่านโปรดระมัดระวังป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เพราะสงครามกับโรคโควิด-19 ของเราในครั้งนี้มีแนวโน้มจะยืดเยื้อไปอีกนาน เราจะผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน #tst #thoracicsociety �#thoracicsocietythailand #covidcrisis #covidthailand #stayhome #staysafe
บรรยากาศของโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ มีความพร้อมของสถานที่และบุคลากรเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นและบุคลากรมีความปลอดภัย สมัครเพื่อร่วมเป็นกองทัพนักรบชุดขาว ต่อสู้กับโควิด-19 กับเราได้แล้ววันนี้ตามรายละเอียดที่ลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ เราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covid #covidthailand #covidcrisis
วันนี้เรามีการประขุมวิชาการของสมาคมฯ ในหัวข้อเรื่อง Masterclass: Pulmonary Vascular Diseases กันนะครับ ใครที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกันไว้ อย่าลืมเข้ามาฟังกันนะครับ โดยเฉพาะในส่วนของ symposium ที่เราได้รับเกียรติจาก ผศ พญ ไพลิน รัตนวัฒน์กุล มาบรรยายในหัวข้อพิเศษ Seamless COPD management: FIT Now and Onwards อีกด้วยครับ งานนี้เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยครับ #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #symposium #masterclass #education #conference #virtualconference #copd
จำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ยังคงสูงมากอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าเป็นกังวลมากกว่าคือจำนวนผู้เสียชีวิตที่ค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น จากเมื่อวานนี้เพียง 17 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 24 ราย ซึ่งแสดงถึงว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักและรุนแรง มีจำนวนมากขึ้นจนเกินขีดจำกัดของผู้ให้การดูแลรักษาที่จะรักษาชีวิตผู้ป่วยเอาไว้ได้ แม้ทางรัฐจะผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นแล้วในพื้นที่สีแดง ทางสมาคมฯ​ ยังคงคาดหวังว่าประชาชนจะตระหนักถึงอันตรายของโรคระบาดและภาระอันหนักอึ้งของเหล่านักรบชุดขาวที่จะต้องพยายามดูแลรักษาภายใต้ขีดจำกัดที่มากมายได้ด้วยตนเอง ขอให้ทุกท่านโปรดร่วมมือกันปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการสูญเสียในแต่ละวันให้น้อยลง อีกทั้งให้สถานการณ์ที่เลวร้ายในขณะนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุด #tst #thoracicsocietythai #thoracicsocietythailand #covidcrisis #covidthailand #covidnewcase #covidthailandupdate #stayhome #staysafe #staystrong
Load More... Follow on Instagram

ความรู้สำหรับประชาชน